Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zespołowych formach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą realizować je w domu.


W tym celu ich rodzice lub opiekunowie prawni muszą złożyć w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, razem z zaświadczeniem od lekarza, pod którego opieką dziecko się znajduje.


Lekarz powinien określić okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły oraz wskazać rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej potrzebę indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Każda poradnia na swojej stronie internetowej zamieszcza dokumenty do pobrania, m.in. wzór zaświadczenia lekarskiego.