O nas

Celem naszego stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu zmianę sytuacji osób z zaburzeniami rozwoju w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia.