Budżet Obywatelski Skawina 2016 – ZAGŁOSUJ NA NR 16 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina poinformował o zakończeniu etapu weryfikacji pod względem merytorycznym projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach „budżetu obywatelskiego” na 2016 r. Stowarzyszenie Równa Szansa zgłosiło projekt dotyczący stworzenia w Skawinie Sali Doświadczania Świata w pomieszczeniu udostępnionym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie, przy ul. T. Kościuszki 10. Nasz projekt został zweryfikowany pozytywnie, i teraz zostanie poddany głosowaniu!

Głosowanie odbędzie się w terminie 29 listopada – 6 grudnia 2015 r!!!

Zasady głosowania:

1. Głosy mogą oddawać jedynie mieszkańcy gminy Skawina.

2. Głosy należy oddawać na Karcie do głosowania ( do pobrania poniżej).

3.  Aby prawidłowo oddać głos należy:

  • wybrać maksymalnie 3 projekty z listy przyznając im odpowiednią liczbę punktów (3 pkt. – 2 pkt. – 1 pkt.),
  • podać imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,
  • zapoznać się z oświadczeniem,
  • podpisać kartę do głosowania.

Jeśli chcesz oddać swój głos, pobierz poniżej kartę do głosowania i wypełnij ją zgodnie z instrukcją. Następnie kartę wrzucić do urny znajdującej się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, przy ul. T. Kościuszki 10.  I gotowe!

Karta do głosowania: Zał nr 3 do RBO – Karta do głosowania

Zachęcamy do głosowania na Salę Doświadczania Świata, która na liście ma NR 16 i przyznawanie jej 3 pkt.

 

Więcej informacji o zgłoszonym przez Stowarzyszenie Równa Szansa projekcie:

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci z zaburzeniami rozwoju, nadpobudliwością, trudnością w uczeniu się poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka, likwidując zaburzenia równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów. Celem jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia głębokiego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.  Dla wielu dzieci nadmiar bodźców powoduje zachowania niepożądane i nieakceptowane społecznie (agresje, lęk połączony z krzykiem, wycofanie, nadruchliwość, brak skupienia się). Nadmiaru bodźców nie da się wyeliminować w codziennym życiu, ale poprzez terapie można w sposób kontrolowany próbować przełamywać lęki, relaksować się i odbierać świat wieloma zmysłami: wzroku, dotyku, słuchu, węchu nawet smaku. Projekt ma na celu integrację dzieci z zaburzeniami rozwoju wraz z ich rodzinami do życia społecznego. Dzieci wycofane, unikające wielu bodźców często boją się wielu nowych miejsc, bez pomocy nie są w stanie przełamać tych lęków, co skutkuje tym, że są bierne społecznie a swój wolny czas spędzają w domu. Sala Doświadczania Świata ma aktywizować tych najmłodszych do interakcji międzyludzkich i komunikacji czyli do przyszłego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele terapii w Sali Doświadczania Świata:

-motywacja do samodzielnej aktywności i podejmowania decyzji

-rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pomięci sensorycznej

-pobudzanie wielozmysłowe, identyfikacja bodźca

-aktywizacja interakcji międzyludzkich, komunikacji

-lepsze rozumienie otoczenia

-wyciszenie, uspokojenie, odprężenie