Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Informacja o finansowaniu: zadanie dofinansowane z budżetu państwa

Rodzaj zadania publicznego: Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Sfera działalności pożytku publicznego: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego: Równi i Aktywni Obywatele

Planowana dotacja: 66636.92 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 75 413,32 zł

Krótki opis zadania: Kampania społeczna mająca na celu włączanie i edukowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, iż mogą być pełnoprawnymi członkami życia obywatelskiego. Edukacja obywatelska w trakcie kampanii zachęcająca społeczeństwo do włączania rodzin, w których jest niepełnosprawność w życie obywatelskie.

Stowarzyszenie Równa Szansa realizuje zadanie publiczne zlecone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod tytułem: Równi i Aktywni Obywatele.

Sfinansowano przez:

Narodowy Instytut Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

NOWE FIO na lata 2021-2030