Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Równa Szansa to My Rodzice!

Nasze dzieci mają różnego rodzaju zaburzenia rozwoju, a naszym celem jest, aby nasze pociechy kiedyś mogły samodzielnie funkcjonować, by nie były izolowane od społeczeństwa. 

Chcemy wpajać naszym dzieciom, że są pełnowartościowymi ludźmi, pomimo swoich niepełnosprawności, ale również naszym celem jest pokazanie ludziom obok, że nasze dzieci mają prawo żyć normalnie! 

Brak wiedzy w społeczeństwie odnośnie wielu zaburzeń, w tym: autyzmu, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych powoduje strach, obawę i lęk. Rodzice często mają dylemat: czy mówić o zaburzeniach dziecka i przygotować się na różne zachowania ze strony innych rodziców, czy nie mówić i zostać potraktowanym jak „nieudolny” rodzic i „niegrzeczne” dziecko .

Rodzic dziecka z jakimkolwiek zaburzeniem rozwoju, czasami przechodzi długą drogę do diagnozy, niejednokrotnie musi być mocno zdeterminowany, by uzyskać dostęp do odpowiednich specjalistów, a dziecko w tym czasie jest pozbawione prawa do odpowiedniej rehabilitacji. Czas oczekiwania i brak możliwości działania powodują, że dziecko traci cenny czas na poprawę swoich dysfunkcji, bo im wcześniejsze rozpoczęcie terapii tym większa szansa dla dziecka.
Rodzic stykając się z diagnozą najczęściej szuka informacji w internecie, chcemy być wsparciem dla tych rodziców, pomagać im zrozumieć zaburzenia swojego dziecka i dzielić się własnymi doświadczeniami.

Chcemy, aby nasze dzieci mogły nie tylko rehabilitować się, ale miały miejsce i możliwości na rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności!

Stowarzyszenie Równa Szansa to My Rodzice!

Nasze dzieci mają różnego rodzaju zaburzenia rozwoju, a naszym celem jest, aby nasze pociechy kiedyś mogły samodzielnie funkcjonować, by nie były izolowane od społeczeństwa. 

Chcemy wpajać naszym dzieciom, że są pełnowartościowymi ludźmi, pomimo swoich niepełnosprawności, ale również naszym celem jest pokazanie ludziom obok, że nasze dzieci mają prawo żyć normalnie! 

Brak wiedzy w społeczeństwie odnośnie wielu zaburzeń, w tym: autyzmu, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych powoduje strach, obawę i lęk. Rodzice często mają dylemat: czy mówić o zaburzeniach dziecka i przygotować się na różne zachowania ze strony innych rodziców, czy nie mówić i zostać potraktowanym jak „nieudolny” rodzic i „niegrzeczne” dziecko .

Rodzic dziecka z jakimkolwiek zaburzeniem rozwoju, czasami przechodzi długą drogę do diagnozy, niejednokrotnie musi być mocno zdeterminowany, by uzyskać dostęp do odpowiednich specjalistów, a dziecko w tym czasie jest pozbawione prawa do odpowiedniej rehabilitacji. Czas oczekiwania i brak możliwości działania powodują, że dziecko traci cenny czas na poprawę swoich dysfunkcji, bo im wcześniejsze rozpoczęcie terapii tym większa szansa dla dziecka.
Rodzic stykając się z diagnozą najczęściej szuka informacji w internecie, chcemy być wsparciem dla tych rodziców, pomagać im zrozumieć zaburzenia swojego dziecka i dzielić się własnymi doświadczeniami.

Chcemy, aby nasze dzieci mogły nie tylko rehabilitować się, ale miały miejsce i możliwości na rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności!